Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.miandra-medical.ro este proprietatea Miandra Clinica Madicala.

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.miandra-medical.ro. Utilizarea site-ului şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora.

Miandra Clinica Madicala îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către Miandra Clinica Madicala, precum şi accesul la articole şi informaţii medicale.

Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Miandra Clinica Madicala nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Articole şi informaţii

Articolele şi informaţiile medicale publicate pe site-ul www.miandra-medical.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de medici specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul clinicii. Scopul acestora este de a oferi informaţii ştiinţifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înţelegerea diverselor boli sau a diverşilor termeni medicali.

Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui consultului medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În cazul în care sunteţi îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe lângă informaţiile obţinute prin intermediul site-ului www.miandra-medical.ro, să consultaţi fie medicul dvs., fie unul dintre medicii noştri specialişti pentru a obţine un sfat competent.

Drepturi de autor

Miandra Clinica Madicala oferă acces liber la site-ul său şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Miandra Clinica Madicala. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Miandra Clinica Madicala. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, logo-ul şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Miandra Clinica Madicala sau a partenerilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Miandra Clinica Madicala îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Miandra Clinica Madicala şi serviciile sale.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

  • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site.
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate.
  • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
  • Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Legături externe

Prin intermediul site-ului www.miandra-medical.roputeţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe.

Miandra Clinica Madicala nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.

Răspundere

Miandra Clinica Madicala nu va răspunde pentru nicun fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul www.cronosmed.ro;
  • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.

Răspunderea pentru informaţiile, opiniile şi conţinutul articolelor publicate pe site-ul www.miandra-medical.ro  aparţine în exclusivitate autorilor.

error: Conținutul este protejat!!
Call Now Button